Search
Ngôn ngữ
Bông

 /></p>
<h2 style= 84-86 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

☎ 0866 212 677

 hotline@edutrade.vn

youtube" Icon - Download for free – Iconduck https://www.youtube.com/@Educationtradingvn

File Logo Zalo, Icon Zalo, Biểu Tượng Zalo Vector Chất Lượng Cao PNG, SVG zalo.me/1005051091723788130

File Logo Zalo, Icon Zalo, Biểu Tượng Zalo Vector Chất Lượng Cao PNG, SVG Tham gia cộng đồng chia sẻ kiến thức đầu tư hàng hoá phái sinh tại đây: https://zalo.me/g/rgbzng044

  • Theo quy định của sản phẩm Bông Loại 2 (Cotton No.2) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US

    Tiêu chuẩn bông: Strict Low Middling Staple Length: 1 2/32nd inch

    Bó thành từng kiện hàng có khối lượng từ 400 đến 650 pound, được giao nhận từ 92 đến 108 kiện.

    Màu sắc Strict low middling white (41), leaf grade (cấp độ lá) 4, chiều dài cơ bản 1-1/16 inch (17/16 inch) (34), chỉ số đo độ mịn và độ chín của bông: 3.5 đến 4.7, Grams Per Tex of twenty-five (25.0) or higher (1 tex tương đương khối lượng của 1000m sợi).

Hợp đồng Sở giao dịch nước ngoài liên thông Full size Mini Micro
Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Hợp đồng Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng

Các sản phẩm khác