Search
Ngôn ngữ
Cao su RSS3

/></p>
<h2 style= 84-86 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

☎ 0866 212 677

 hotline@edutrade.vn

youtube" Icon - Download for free – Iconduck https://www.youtube.com/@Educationtradingvn

File Logo Zalo, Icon Zalo, Biểu Tượng Zalo Vector Chất Lượng Cao PNG, SVG zalo.me/1005051091723788130

File Logo Zalo, Icon Zalo, Biểu Tượng Zalo Vector Chất Lượng Cao PNG, SVG Tham gia cộng đồng chia sẻ kiến thức đầu tư hàng hoá phái sinh tại đây: https://zalo.me/g/rgbzng044

  • Theo quy định của sản phẩm Cao su RSS3 (Ribbeb Smoked Sheet No.3) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa TOCOM.

    Cao su RSS 3 hoặc RSS 4 theo tiêu chuẩn đặc tả quốc tế, dựa theo tiêu chuẩn của The Green Book 1969.

    RSS 3: Độ khô và lớp mốc mỏng trên bề mặt gói giấy, kiện và mặt trong của tờ cao su, được xác định tại thời điểm giao hàng có thể được chấp nhận. Độ mốc và khô cho phép không được vượt quá 10%. Màu không bị loanh lổ, bong bóng nhỏ và mảnh nhỏ của vỏ cây được cho phép. Các đốm oxi hóa hay sọc, mỏng, bị nhiệt, bị hóa cứng, khói khét, mờ đục và bị cháy sun không được chấp nhận. Cao su phải khô, dai, và không chứa cát, dị tật, phồng rộp, chất bẩn và các tạp chất khác khác ngoài các tạp chất được quy định thì được chấp nhận

Hợp đồng Sở giao dịch nước ngoài liên thông Full size Mini Micro
Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Hợp đồng Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng

Các sản phẩm khác