Search
Ngôn ngữ

Hội đàm chuyên gia - giải pháp thị trường...

Hội đàm chuyên gia- giải pháp thị trường….( café, lúa gạo..) : trang mô tả, dẫn link tham gia trực tuyến link tham gia qua zoom trên các nền tảng live trực tuyến, đăng ký tham gia offiline nhận thư mời tham dự.

Giao dịch phái sinh hàng hóa từ lâu đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và nhà giao dịch chuyên nghiệp bởi tính linh hoạt và tiềm năng sinh lời cao. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này, bạn cần áp dụng những phương pháp thích hợp để gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. 

Vậy nên áp dụng phương pháp nào để gia tăng lợi nhuận?

Cần trang bị những kiến thức và kỹ năng gì?

Sử dụng phương pháp giao dịch mới như thế nào để đạt được mục tiêu của mình?

 

Link tham gia trực tuyến link tham gia qua zoom trên các nền tảng live trực tuyến - đăng ký tham gia offiline nhận thư mời tham dự.

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐÀM

  • Chương trình online trực tuyến link tham gia qua zoom trên các nền tảng live trực tuyến

  • Đăng ký tham gia offiline nhận thư mời tham dự.

Thời gian offiline: 09:00 – 11:00 Chủ nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2023

Địa chỉ: 84-86 Nguyễn Trường Tộ, Phường. 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh

 

 

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan