Search
Ngôn ngữ

Nhận định thị trường cùng Edu Trade

ĐTCK) Việc hình thành mẫu nến marubozu cùng thanh khoản gia tăng đột biến cho thấy áp lực từ bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế và để ngỏ rủi ro mở rộng nhịp giảm điểm trong các phiên tiếp theo.

 

Hạn chế giải ngân bắt đáy sớm

Trong trường hợp tích cực khi lực cầu quay trở lại, thị trường vẫn cần từ 3-5 phiên để tìm lại điểm cân bằng trước khi có được nhịp tăng mới. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn kiên nhẫn chờ đợi, bám sát thị trường, đặc biệt tại khu vực điểm 1.210 điểm, hạn chế giải ngân bắt đáy sớm.

 

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan