Search
Ngôn ngữ
Quặng sắt

 /></p>
<p> </p>
<h2 style= 84-86 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

☎ 0866 212 677

 hotline@edutrade.vn

youtube" Icon - Download for free – Iconduck https://www.youtube.com/@Educationtradingvn

File Logo Zalo, Icon Zalo, Biểu Tượng Zalo Vector Chất Lượng Cao PNG, SVG zalo.me/1005051091723788130

File Logo Zalo, Icon Zalo, Biểu Tượng Zalo Vector Chất Lượng Cao PNG, SVG Tham gia cộng đồng chia sẻ kiến thức đầu tư hàng hoá phái sinh tại đây: https://zalo.me/g/rgbzng044

  • Tiêu chuẩn chất lượng:

    Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

    Quặng sắt chứa 62% sắt, độ ẩm 8%, 4% silic, 2.25% nhôm, 0.09% phốt pho, 0.02% lưu huỳnh.

Hợp đồng Sở giao dịch nước ngoài liên thông Full size Mini Micro
Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Hợp đồng Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mã hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng

Các sản phẩm khác