Search
Ngôn ngữ
Lịch sự kiện

{{moment(date).format('ll')}}

Tốt hơn dự báo / Tệ hơn dự báo = Tốt hơn / Tệ hơn dự báo

{{time}}

{{totalEvent(group)}} sự kiện
{{displayCountry(country_id)}}

Bản tóm tắt

Không có lịch sự kiện

Sử dụng Lịch Sự Kiện

Lịch sự kiện do Edu Trade cung cấp phía trên giúp Quý Nhà Đầu tư có thể dễ dàng theo dõi thời gian các sự kiện ảnh hưởng đến thị trường hàng hoá đã đang và sắp diễn ra.

Nhờ đó Quý Nhà Đầu tư có thể nắm bắt được thời gian chính xác các sự kiện ảnh hưởng đến sản phẩm bản thân đang giao dịch.

Cách thức sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần lựa chọn múi giờ để phù hợp với thời gian quốc gia của bạn, chọn mức độ quan trọng để lọc các tin tức theo thứ tự cao, trung bình, thấp